کتاب های دانشگاه پیام نور http://pnubook.mihanblog.com 2020-04-09T17:59:44+01:00 text/html 2011-11-18T16:29:28+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim اطلاعیه http://pnubook.mihanblog.com/post/123 <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#cc0000><STRONG>سلام به همه دوستان عزیز </STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#666600><STRONG>از اینکه در این مدت ما رو صمیمانه همراهی کردید بسیار سپاسگذاریم </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ff99" color=#000066><STRONG>در این مدت کوتاه با مشکلات عدیده ای روبرو شدیم و مصمم هستیم که برای رفاه حال دوستان عزیز دانشجو قابلیت ها و امکانات سایت رو بیشتر بالا ببریم در این مدت از اپ کردن معذوریم </STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#996633><STRONG>همچنان منتظر ما با یک سایت بهتر و امکانات بیشتر باشید </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc" color=#cc33cc><STRONG>به امید موفقیت و پیروزی همه شما دوستان عزیز <IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></STRONG></FONT></P> text/html 2011-11-14T19:05:17+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim عیدغدیرخم مبارک http://pnubook.mihanblog.com/post/122 <P align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.isiribirjand.ir/Files/akhbar/ghadir89.jpg" width=458 height=345></P> text/html 2011-11-07T11:47:17+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های رشته حسابداری (استان هرمزگان ) http://pnubook.mihanblog.com/post/120 <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب حسابداری صنعتی 3 جلد اول و دوم </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>محمود عربی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب زبان تخصصی 1 ( رشته مدیریت دولتی و بازرگانی ) </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>شهربانو ثمربخش تهرانی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-11-07T06:41:10+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های رشته حسابداری (استان هرمزگان ) http://pnubook.mihanblog.com/post/119 <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>دکتر جمشید پژویان </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب مبانی سازمان و مدیریت </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>طاهره فیضی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>اسفندیار فرج وند</FONT></U></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب راهنمای طلایی زبان تخصصی حسابداری 2 </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>ولی الله صالحی - رضا صابری </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب کتاب سیمیا - حقوق بازرگانی </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>سید مهدی حسینی مجد </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-11-06T08:36:22+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های رشته حسابداری (استان هرمزگان ) http://pnubook.mihanblog.com/post/118 <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب سیمیا حسابداری و حسابرسی دولتی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>محمد عسگری عماد </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب راهنمای حسابداری صنعتی 3 &nbsp;</FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>ایوب خسروی</FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب مدیریت مالی 1 </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>دکتر مهدی تقوی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب حسابداری صنعتی 1 </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>دکتر محمد عرب مازاد یزدی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب حسابرسی 2 </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>دکتر پرویز گلستانی - امیرعلی خان قلیلی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-11-06T07:31:06+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های رشته حسابداری (استان هرمزگان ) http://pnubook.mihanblog.com/post/117 <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب اصول حسابداری 2</FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>یحیی حساس یگانه </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب مدیریت رفتارسازمانی </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>دکتر زهرا برومند</FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب تجزیه و تحلیل مسائل اصول حسابداری 2</FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>حیدر جلالی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب خودآموز و راهنمای ریاضیات پایه </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>ایوب خسروی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب سیمیا روان شناسی عمومی 1 </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>فاطمه آبادی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-11-06T06:26:48+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های رشته حسابداری (استان هرمزگان ) http://pnubook.mihanblog.com/post/116 <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب اصول حسابداری 1</FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>عبدالکریم مقدم - علی شفیع زاده </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب کاملترین راهنمای اصول&nbsp; حسابداری 1 </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>محمد حقیقی برابری </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب ریاضیات پایه و کاربرد آن در مدیریت&nbsp; 1</FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>لیدافروز</FONT></U></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2</FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>لیدا فروز</FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب حقوق بازرگانی&nbsp; به همراه 1 دوره نمونه سوال </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>دکتر ارسلان ثابت </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-11-05T12:20:52+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های رشته حسابداری (استان هرمزگان ) http://pnubook.mihanblog.com/post/115 <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب اقتصاد خرد </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>دکترجمشید پژویان </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب خلاصه درس و مجموعه تست اقتصاد خرد </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>دکتر زهرا نصرالهی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب حقوق اساس و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>دکتر سید جلال الدین مدنی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب حسابداری میانه 2 </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>دکتر عبدالکریم مقدم - مهدی مشکی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب راهنما و بانک سوالات&nbsp; امتحانی استادی حسابداری میانه 2</FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>سید مهدی محمد حسینی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-11-05T10:15:09+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های رشته حسابداری (استان هرمزگان ) http://pnubook.mihanblog.com/post/114 <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب حسابداری میانه 1 به همراه 4 دوره نمونه سوال </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>مهدی مشکی- عبدالکریم مقدم </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب راهنمای طلایی حسابداری میانه 1 </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>مجید بانوزاده - حسین نصیری </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری&nbsp; </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>ابوالفضل هدایتی آذری - مهندس اکبر شیرکوند</FONT></U></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری قسمت اول و دوم </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>خدیجه جمشیدی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب اصول علم اقتصاد 2 </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>دکتر مهدی تقوی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-11-05T08:10:43+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های رشته حسابداری (استان هرمزگان ) http://pnubook.mihanblog.com/post/113 <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب پول و ارز و بانکداری </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>دکتر جمشید پژویان </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب راهنما و حل المسائل مدیریت مالی 2&nbsp; به همراه جزوه استاد </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>امین بلوری - نازنین جلیلی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب راهنما و مجموعه سوالات&nbsp; حسابداری پیشرفته 2 </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>ابراهیم سهرابی - یوسف قنبری</FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب حسابداری صنعتی 2</FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>محمود عربی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب حسابداری پیشرفته 1 قسمت اول و دوم </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>دکتر حسین کرباسی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-11-05T07:28:21+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های عمومی پیام نور( استان هرمزگان) http://pnubook.mihanblog.com/post/121 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#003300><STRONG>کتاب اندیشه اسلامی 1</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#993399><U><STRONG>گروه معارف اسلامی </STRONG></U></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#6600cc><STRONG>تعداد : 1 عدد</STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#003300><STRONG>کتاب </STRONG></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#003300><STRONG>اندیشه اسلامی 2</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc66cc><STRONG><U>گروه معارف اسلامی </U></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#6600cc><STRONG>تعداد : 1 عدد </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#003300><STRONG>کتاب تربیت بدنی عمومی 1 </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><STRONG><U>دکتر ابوالفضل فراهانی </U></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#6600cc><STRONG>تعداد : 1 عدد </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#003300><STRONG>کتاب تربیت بدنی عمومی 2 </STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#cc33cc><U>نویسنده : دکتر ابوالفضل فراهانی </U></FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#6600cc><STRONG>تعداد : 1 عدد </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#003300><STRONG>کتاب فارسی عمومی </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><U><STRONG>گروه مولفان </STRONG></U></FONT></P> <P align=center><FONT color=#6600cc><STRONG>تعداد : 1 عدد</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#003300>کتاب اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><STRONG><U>نویسنده : محمد داوودی </U></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#6600cc><STRONG>تعداد : 1عدد </STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#003300>کتاب تفسیر موضوعی قرآن </FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><STRONG><U>نویسنده : دکتر علی اکبر شایسته نژاد </U></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#6600cc><STRONG>تعداد : 1عدد </STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#003300>کتاب مهارتهای زندگی 1 </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc33cc><U>گروه مولفان </U></FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#6600cc><STRONG>تعداد : 1عدد </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#003300><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99"><STRONG>کتاب مبانی روش تحقیق</STRONG> </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#6600cc><STRONG>تعداد : 1عدد </STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#003300>کتاب دانش خانواده </FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc><STRONG><U>نویسنده : دکتر حسین محمودیان - دکتر محمدرضا شریفی </U></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#6600cc><STRONG>تعداد : 1عدد</STRONG></FONT></P> text/html 2011-11-05T06:05:46+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های رشته حسابداری (استان هرمزگان ) http://pnubook.mihanblog.com/post/112 <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب چندمنظوره و چندکاربردی فرهنگ و تمدن اسلامی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>خیرالله اسماعیلی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب&nbsp;زبان تخصصی حسابداری 1 به همراه 5 سری سوال &nbsp;</FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>عبدالکریم مقدم - علیرضا غلامی کیان </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب راهنمای طلایی زبان تخصصی حسابداری 1 پویندگان دانش </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>حسین نصیری&nbsp; - ولی الله صالحی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب زبان خارجه عمومی به همراه جزوه استاد و نمونه سوالات </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>محمود علیمحمدی - حسن خلیلی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب حسابرسی 1 به همراه 4 سری نمونه سوال </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>پرویز گلستانی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-11-05T05:59:56+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های رشته حسابداری (استان هرمزگان ) http://pnubook.mihanblog.com/post/111 <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب راهنمای مبانی جامعه شناسی به همراه بانک سوالات </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>ماه نیا قبادیان - لیلا تاجیک </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب اصول حسابداری 3 </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>فرخ برزیده - سید مجید شریعت پناهی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب راهنمای اصول حسابداری 3</FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>مهدی اشرفی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#003300>کتاب راهنمای زبان تخصصی 1 مدیریت دولتی و بازرگانی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#ff33ff>گلکارقمصری</FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد :۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><U><STRONG><FONT color=#003333>کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی </FONT></STRONG></U></P> <P align=center><STRONG><U><FONT color=#cc33cc>دکتر محمد صادقی - غلام جمشیدی </FONT></U></STRONG></P> <P align=center>تعداد : ۱</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-10-30T02:15:52+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim نیازفوری (خرید کتاب رشته it) استان هرمزگان http://pnubook.mihanblog.com/post/110 <P align=center><FONT color=#cc0033 size=5><STRONG><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">((... نیاز فوری ...))</FONT><IMG src="http://blogfa.com/images/smileys/28.gif" height=18></EM></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#336600 size=5></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#336600 size=5>رشته&nbsp; it </FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#336600 size=5>خرید کتاب</FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#336600 size=5>راهنمای زبان تخصصی: 1 عدد</FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#336600 size=5></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#336600 size=5>ذخیره و بازیابی اطلاعات: 1 عدد</FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#336600 size=5></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#336600 size=5>خودآموز ذخیره و بازیابی اطلاعات&nbsp;: 1 عدد</FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#336600 size=5></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#336600 size=5>مدارمنطقی : 1 عدد</FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#336600 size=5></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#336600 size=5>دانشگاه پیام نور</FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#336600 size=5></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#0000ff size=5><U></U></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#0000ff size=5><U>مدت ارزش آگهی :30 آبان ۱۳۹۰</U></FONT></EM></STRONG></P> text/html 2011-10-30T02:12:03+01:00 pnubook.mihanblog.com cimcim فروش کتاب های عمومی پیام نور( استان هرمزگان) http://pnubook.mihanblog.com/post/109 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33cc00" color=#000099 size=5 face="courier new,courier,monospace">اندیشه اسلامی 1: اعدد</FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33cc00" color=#000099 size=5 face="courier new,courier,monospace">اندیشه اسلامی 2 :1عدد</FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33cc00" color=#000099 size=5 face="courier new,courier,monospace">اندیشه سیاسی امام : اعدد</FONT></P>